Familiestamboom

Mijn stamvader is Heijndrick van Waere. Zijn parenteel is te vinden onder http://www.mijnstambomen.nl/leiden/weeren.htm#BM20070410_1421_110413 
Mijn overgrootvader Johannes (geboren op 21 juli 1859) is te vinden als derde kind van VIII.1.

Een tweede parenteel staat hier http://www.hagenbeekgenealogie.nl/GDP/hagenbeek-000171-pframeset.htm?hagenbeek-000171-p.htm Daar is mijn overgrootvader het vijfde kind van VIIId. De lijn gaat als volgt verder:

Generatie IX

IX. Johannes van Weeren, zn. van Jacobus van Weeren (VIII.1/VIIId) en Jacoba Verver, geb. Leiden op 21 jul 1859, ovl. jun 1922, tr. Leiden op 13 aug 1884 met Willemina Brink, dr. van Jan Hendrik Brink en Lammegien Ramaker, geb. Coevorden op12 apr 1863, ovl. Zoeterwoude op 13 jun 1886.

Uit dit huwelijk 1 kind:

1. Jacobus van Weeren , geb. Leiden op 13 mei 1885, ovl. ’s-Gravenhage op 24 feb 1967, volgt X.

Generatie X

X. Jacobus van Weeren, geb. Leiden op 13 mei 1885, ovl. ‘s-Gravenhage op 24 feb 1967, bestuurslid Ned. Chr. Bond van Houtbewerkers, tr. ‘s-Gravenhage op 6 mei 1908 Hendrika Cornelia ten Velden, dr. van Antonius Johannes ten Velden en Trijntje Woudstra, geb. ’s-Gravenhage op 28 nov 1884, ovl. ’s-Gravenhage op 12 okt 1966.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Johannes, geb. ’s-Gravenhage op 15 mrt 1909, ovl. Leidschendam op 8 sep 1987, volgt XI.

2. Johanna Henriëtte Maria, geb. ’s-Gravenhage op 29 mrt 1911.

3. Willem Jacobus, geb. ’s-Gravenhage op 30 nov 1913.

4. Hendrik Cornelis, geb. ’s-Gravenhage op 21 mrt 1919.

Generatie XI

XI. Johannes van Weeren, geb. ’s-Gravenhage op 15 mrt 1909, ovl. Leidschendam op 8 sep 1987, hoofdboekhouder Hus/Meneba, tr. ’s-Gravenhage op 15 dec 1937 Maria Cornelia Johanna Zuur, dr. van Nicolaas Jacobus Antonius Zuur en Cornelia Johanna van Duijnen, geb. ’s-Gravenhage op 24 aug 1908, ovl. ’s-Gravenhage op 9 feb 1983.

Uit dit huwelijk 1 kind:

1. Jan van Weeren, geb. ’s-Gravenhage op 30 mrt 1946, volgt XII.

Generatie XII

XII. Jan van Weeren, geb. ’s-Gravenhage op 30 mrt 1946, tr. Meppel op 10 apr 1976 Ulla Josephina Bernardina Bosman, dr. van Johannes Cornelis Bosman en Ulla M. J. W. van de Kamp, geb. Haarlem op 19 mei 1948.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Daphne, geb. Arnhem op 1 mei 1978.

2. Cleo, geb. Arnhem op 25 jun 1979.

3. Leon, geb. Arnhem op 5 aug 1980.

 


 

Mijn overgrootvader Johannes is op deze foto (ca. 1915) de kale man in de tweede rij. Geheel links zijn zoon Jacobus (mijn grootvader) en vierde van links zijn kleinzoon Johannes (mijn vader).
Op deze foto (omtrent 1930) de hele generatie X, dus alle kinderen van mijn grootvader Jacobus. Van links naar rechts Willem Jacobus, Hendrik Cornelis, Johannes (mijn vader) en Johanna Henriëtte Maria.

Herkomst van de familie

De zoon van mijn stamvader, Willem Heijndriksz van Waere, is rond 1630 geboren in Wesel. Ik heb enig speurwerk verricht naar zijn zuster Catharina. De naam Trintgen (= Catharina) von Wahren komt voor in het Avondmaalsregister van de Willebrorduskerk in Wesel *. Ze was afkomstig uit Holten, nu een wijk van de stad Oberhausen, en was de vrouw van een ex-cavalerist en latere slotenmaker. Gelet op het jaar van haar deelname aan het avondmaal (1643) kan het om de oudere zus van Willem Heijndriksz gaan. Van stamvader Heijndrick van Waere weten we verder niets. Moet de conclusie luiden dat de familie van Duitse oorsprong is?
De achternaam Van Weren is geboekstaafd in een document uit 1477 van het Weeskamerarchief in Leiden **. Het is niet onaannemelijk dat mijn stamvader uit Leiden afkomstig was. Waarom is zijn zoon naar die stad getrokken? Ging hij misschien mee? Heijndrick van Waere leefde ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Hij kan naar de regio Wesel zijn uitgeweken, misschien in dienst van het Staatse leger. Er waren legerplaatsen in dat gebied. De man van Trintgen was cavalerist.
Het blijft echter gissen. Er schijnen in Nederland zes bloedlijnen Van Weeren te bestaan, die niet gekoppeld kunnen worden. Behalve voor Heijndrick van Waere zijn er door Ap van Weeren parentelen uitgewerkt voor zijn eigen Hamburgse-Amsterdamse-Terschellingse tak en voor een Antwerps-Amsterdamse joodse tak. De naam van de stamvader van Ap is bij zijn emigratie van Hamburg naar Amsterdam veranderd van Von Wehren in Van Weeren. Verder zijn er nog drie takken in het Oosten/Noorden van Nederland. De naam Von Wehren komt in Duitsland veelvuldig voor, onder meer bij een oude patriciërsfamilie in Duderstadt.

 

* Register der Abendmahlsgenossen der Willibrordikirche 1625-1764 Gefach 74, 27 Seite 60.
** In Weeskamerarchief: Groote Bewijzen A fol. 60: Jan van Weren, weeskint Pieter gewonnen bij Elysbet Pietersdr. in ’t jaers ons heren duysent vier hondert seven en veertich (1447).

 

Betekenis van de naam

De naam Van Weeren is waarschijnlijk een ‘herkomstaanduiding’, d.w.z. de benaming van een plaats of gebied waar iemand vandaan komt. Denk aan namen als Van Gelder (landstreek), Van Dijk (waterkering), Van Rijn (rivier) of Van ’t Hof (woning). Als we uitgaan van een Hollandse oorsprong van de naam en van de regio Leiden met zijn noordelijke merengebied, is de waarschijnlijkste betekenis van ‘Weeren’ een 'stuk land doorsneden door afwateringssloten'. In Noord-Holland, de Kop van Overijssel en in Friesland komt de naam ‘(De) Weeren’ als naam voor zo’n streek nog voor, en als je daarvan luchtfoto’s bekijkt, wordt de betekenis duidelijk.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

Je vindt deze pagina leuk