Let's have less consumers

Overpopulation is a major cause of most of the world’s problems. Whether it is a question of food shortage, lack of drinking water or energy shortages, every country in the world is affected by it – or will be. Agricultural and green energy technologies will only provide short term solutions. The earth runs out of necessary raw materials. The only way out is simple and straightforward: LET'S HAVE LESS CONSUMERS! The 'Ten Million Club' mobilizes public awareness by addressing policy makers, public media, publications and advertising:

www.overpopulationawareness.org

Het overbevolkingsprobleem in a nutshell

Als bestuurslid van de Stichting De Club van Tien Miljoen houd ik mij vooral bezig met het verzorgen van publicaties (artikelen, nieuwsbrieven en korte berichten op de Facebookpagina van De Club van Tien Miljoen) en het onderhouden van contacten met het buitenland. Hieronder volgt een korte uiteenzetting waar het om gaat.

Voor een degelijke onderbouwing van het begrip overbevolking verwijs ik graag naar het artikel op de pagina Overbevolking. De essentie daarvan is ook door mij verwoord in de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/er-is-straks-veel-te-weinig-eten-voor-al-die-mensen~bb67a051/  


 

De leefruimte die een bevolkingsgroep op aarde gebruikt, is zijn ‘ecologische voetafdruk’.

Hoe groot is het aardoppervlak dat door een bevolkingsgroep in beslag wordt genomen voor het houden van vee of het verbouwen van gewassen? Hoeveel hout wordt er gekapt en hoeveel vis wordt er gevangen, en vooral: wat wordt er uit de bodem gehaald voor industriële productie en voor energievoorziening? Hoeveel grond is vervolgens weer nodig om alle afvalstoffen te absorberen en af te breken, bijvoorbeeld CO2?

Als we de wereldkaart zouden tekenen op basis van de hoeveelheid grond die bevolkingsgroepen opeisen, dan ziet die kaart er heel anders uit dan we gewend zijn:

We zien dat Noord-Amerika en West-Europa sterk gezwollen zijn, evenals Japan. Mensen in deze streken vergen veel grondstoffen. Ook zien we dat India en China veel ruimte innemen. Niet omdat de consumptie per hoofd van de bevolking zo groot is, maar omdat er zoveel mensen wonen.

En dat is het grootste probleem: als al die mensen daar en in andere landen dezelfde levensstandaard nastreven als mensen in het rijke westen – en dat doen ze - , raakt de aarde uitgeput. Er ontstaan tekorten, grondstoffencrises en conflicten. China dekt zich nu al in door op grote schaal in Afrika en Latijns-Amerika landbouwgrond en grondstoffen op te kopen.

Oneerlijk, inderdaad. Wij rijke westerlingen leven al jaren op veel te grote voet. Kunnen wij dat dan anderen ontzeggen? Dat lukt natuurlijk nooit. Dan zelf maar een stapje terug? Uw geloof in de onzelfzuchtigheid van de mensen is werkelijk bewonderenswaardig.

Maar het is niet het hele verhaal. We zien op de kaart dat Afrika sterk verschrompeld is. Wonen daar dan niet veel mensen? Welzeker, maar het continent is groot en de bevolking vooral onder de Sahara behoort tot de aardbewoners die net of net niet genoeg te eten hebben. Afrika moet zijn grondstoffen, landbouwproducten en arbeidskrachten verpatsen om een explosief groeiende bevolking van voedsel te kunnen voorzien. Geïndustrialiseerde landen varen er wel bij. Zo blijven delfstoffen, landbouwproducten en arbeid goedkoop. Althans, voor zo lang het duurt.

Voor zo lang het duurt. We moeten minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. We moeten meer materiaal recyclen. Het toverwoord is duurzaamheid, maar dat toverwoord is volksverlakkerij. De materialen en energie die nodig zijn om vervangende duurzame zonne- of windenenergie te winnen en te distribueren, zijn er gewoon niet. Het verbouwen van biobrandstoffen gaat ten koste van landbouwgrond en zal mondiale voedselschaarste veroorzaken. Recyclen van materiaal vergt nieuwe energie en de winning van fossiele brandstoffen uit steeds diepere lagen kost vooralsnog meer dan het oplevert.

Toch houdt iedereen vast aan het dogma van de economische groei. Waarom? Omdat politici in hun beperkte zittingsperiodes voor werk en inkomen moeten zorgen – niemand stemt op iemand die alleen het aanhalen van de broekriem preekt. Omdat aandeelhouders jaarlijks dividend willen zien, moeten bedrijven renderen, en dat kan alleen bij economische groei. Omdat economen door de overheid en door bedrijven betaald worden, bedenken ze alleen maar oplossingen die gericht zijn op een groei-economie.

Het kan snel gaan. Het eerste schot voor de boeg was de kredietcrisis. Daarna de recessie. De een ziet zijn inkomen gekort, de ander verliest zijn baan. Hoe snel een beschaving kan instorten, leert ons de orkaan Katrina in New Orleans. Binnen een week was een geciviliseerde en geordende samenleving verworden tot een pure overlevingsmaatschappij.


 

Zijn er dan geen oplossingen?

Welzeker. Anders zou de Club Van Tien Miljoen alleen maar een onheilsprofeet zijn. Het zijn echter geen gemakkelijke oplossingen. Ik noem ze hieronder puntsgewijs:

 1. Stem niet meer op politici die voor economische groei gaan. Waarom? Economische groei loopt een keer spaak op een eindige aarde.
 2. Stem op politici die onafhankelijkheid van de wereldmarkt nastreven. Waarom? Als we ons welzijn laten afhangen van een grillige wereld- en grondstoffeneconomie komen we op termijn bedrogen uit.
 3. Wantrouw politici die u met ‘duurzame oplossingen’ een rad voor ogen draaien. Waarom? Duurzaamheid is een fictie als het gaat om energiewinning, elektrische auto’s en recycling. Dat soort duurzaamheid is hooguit synoniem met ‘minder verspilling’, maar komt uiteindelijk neer op verdere uitputting van een eindige aarde.
 4. Ga voor ‘transition towns’ en kleinschalige lokale zelfvoorzienende economieën. Waarom? Alleen dan kun je met enige zekerheid blijvend in je onderhoud voorzien.
 5. Vervang het recht op werk en inkomen en de sollicitatieplicht door het recht op voedsel, behuizing, kleding en recreatie, naast de plicht tot tegenprestatie naar vermogen. Waarom? Een (goed)betaalde baan verwerven wordt op termijn steeds lastiger.
 6. Geef als overheid geen financiële ondersteuning aan het verwekken, krijgen en grootbrengen van kinderen. Waarom? In onze overbevolkte samenleving met haar gigantische ecologische voetafdruk moeten we bevolkingskrimp nastreven en geen bevolkingsgroei of bevolkingsevenwicht stimuleren.
 7. Besef dat Nederland zijn grenzen ver heeft overschreden en laat niemand van buiten zich hier meer vestigen. Waarom? We leven in Nederland (en Europa) ecologisch al op veel te grote voet. In principe is iedere immigrant er een te veel.
 8. Zorg ervoor dat Nederlanders kunnen emigreren naar streken waar zij dankzij hun technologische en agrarische kennis samen met de lokale bevolking zelfvoorzienende samenlevingen kunnen opbouwen. Waarom? Nederland (en Europa) zijn in oppervlakte te klein voor de aantallen mensen die er wonen. Er zijn elders op de wereld genoeg gebieden om binnen de grenzen van een acceptabele ecologische voetafdruk aanvaardbaar te kunnen leven. Geen neokolonialisme, maar onderhandelen met andere soevereine staten over een win-winsituatie.
 9. Trap niet in de drogreden van het vergrijzingsprobleem als mensen zeggen dat we veel jongeren nodig hebben om onze ouderen te onderhouden en verzorgen. Ook die jongeren worden ooit oud. Het probleem wordt niet opgelost, maar neemt alleen maar toe.
 10. Laat iedere ontwikkelingshulp of medische ondersteuning in derdewereldlanden gericht zijn op vrouwenemancipatie en anticonceptie. Geef geen geld uit aan bestrijding van kindersterfte en vaccinatieprogramma’s. Waarom? Gezondheidszorg zonder anticonceptie vergroot de bevolkingsdruk in uitzichtloze situaties. De geschiedenis leert dat vrouwen die zelf in hun onderhoud kunnen voorzien minder afhankelijk worden van de man en zijn seksuele wil. Nu worden veel meisjes op zeer jonge leeftijd uitgehuwelijkt (lees: verkocht) en blijven lang in hun vruchtbare periode. Ze dragen daardoor bij aan een bevolkingsexplosie. Opgeleide en zelfstandige vrouwen krijgen niet alleen later kinderen, maar ook minder kinderen.
 11. Dwing mensen niet om tegen hun wil door te leven. Geef demente ouderen en mensen met een voltooid bestaan de kans om uit te stappen. Waarom? Overbevolking wordt mede veroorzaakt door een steeds ouder wordende mensheid. Voor iedereen van wie het leven een last wordt en voor iedereen die niet meer bij machte is om over zichzelf te oordelen, moet er een verbindende euthanasiebeschikking klaarliggen die iemands zelfgekozen grenzen aan de ontluistering van het leven vastlegt: 'tot hiertoe en niet verder.'

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

WILLEM V D KOEVERING | Antwoord 18.07.2019 12:50

HOE KRIJGEN WE HET VERBAND :KLIMAAT-VLUCHTELINGENELLENDE-OVERBEVOLKING WERELDWIJD OP DE POLITIEKE AGENDA'S ???
ALS VEEL MEER MENSEN ZICH BEWUST WORDEN !!!

Jan van Weeren 18.07.2019 14:35

Internationale organisaties zijn een tandeloze moloch. Iidstaten gaan gewoon hun gang (VS,Polen,Hongarije). Soevereine staten moeten zelf orde op zaken stellen.

Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

27.07 | 15:43

Heel verre familie dus. Maar wel allebei nazaten van de oude Heyndrick.

...
26.07 | 19:33

Wij delen dezelfde stamouder, leuk!
Jouw voorvader (jacobus 1826) en de mijne (Johannes 1828) waren broers!
Leuk om dit te lezen!

...
18.07 | 14:35

Internationale organisaties zijn een tandeloze moloch. Iidstaten gaan gewoon hun gang (VS,Polen,Hongarije). Soevereine staten moeten zelf orde op zaken stellen.

...
18.07 | 12:50

HOE KRIJGEN WE HET VERBAND :KLIMAAT-VLUCHTELINGENELLENDE-OVERBEVOLKING WERELDWIJD OP DE POLITIEKE AGENDA'S ???
ALS VEEL MEER MENSEN ZICH BEWUST WORDEN !!!

...
Je vindt deze pagina leuk