Familiestamboom

Mijn stamvader is Heijndrick van Waere. Zijn parenteel is te vinden onder http://www.mijnstambomen.nl/leiden/weeren.htm#BM20070410_1421_110413 
Mijn overgrootvader Johannes (geboren op 21 juli 1859) is te vinden als derde kind van VIII.14. 
De lijn gaat als volgt verder:

Generatie IX

IX. Johannes van Weeren, zn. van Jacobus van Weeren (VIII.1/VIIId) en Jacoba Verver, geb. Leiden op 21 jul 1859, ovl. jun 1922, tr. Leiden op 13 aug 1884 met Willemina Brink, dr. van Jan Hendrik Brink en Lammegien Ramaker, geb. Coevorden op12 apr 1863, ovl. Zoeterwoude op 13 jun 1886.

Uit dit huwelijk 1 kind:

1. Jacobus van Weeren , geb. Leiden op 13 mei 1885, ovl. ’s-Gravenhage op 24 feb 1967, volgt X.

Generatie X

X. Jacobus van Weeren, geb. Leiden op 13 mei 1885, ovl. ‘s-Gravenhage op 24 feb 1967, bestuurslid Ned. Chr. Bond van Houtbewerkers, tr. ‘s-Gravenhage op 6 mei 1908 Hendrika Cornelia ten Velden, dr. van Antonius Johannes ten Velden en Trijntje Woudstra, geb. ’s-Gravenhage op 28 nov 1884, ovl. ’s-Gravenhage op 12 okt 1966.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Johannes, geb. ’s-Gravenhage op 15 mrt 1909, ovl. Leidschendam op 8 sep 1987, volgt XI.

2. Johanna Henriëtte Maria, geb. ’s-Gravenhage op 29 mrt 1911.

3. Willem Jacobus, geb. ’s-Gravenhage op 30 nov 1913.

4. Hendrik Cornelis, geb. ’s-Gravenhage op 21 mrt 1919, ovl. Winterswijk op 9 okt 2015.

Generatie XI

XI. Johannes van Weeren, geb. ’s-Gravenhage op 15 mrt 1909, ovl. Leidschendam op 9 sep 1987, hoofdboekhouder Hus/Meneba, tr. ’s-Gravenhage op 15 dec 1937 Maria Cornelia Johanna Zuur, dr. van Nicolaas Jacobus Antonius Zuur en Cornelia Johanna van Duijnen, geb. ’s-Gravenhage op 24 aug 1908, ovl. ’s-Gravenhage op 5 feb 1983.

Uit dit huwelijk 1 kind:

1. Jan van Weeren, geb. ’s-Gravenhage op 30 mrt 1946, volgt XII.

Generatie XII

XII. Jan van Weeren, geb. ’s-Gravenhage op 30 mrt 1946, tr. Meppel op 10 apr 1976 Ulla Josephina Bernardina Bosman, dr. van Johannes Cornelis Bosman en Ulla M. J. W. van de Kamp, geb. Haarlem op 19 mei 1948.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Daphne, geb. Arnhem op 1 mei 1978.

2. Cleo, geb. Arnhem op 25 jun 1979.

3. Leon, geb. Arnhem op 5 aug 1980.

 

Mijn overgrootvader Johannes is op deze foto (ca. 1915) de kale man in de tweede rij. Geheel links zijn zoon Jacobus (mijn grootvader) en vierde van links zijn kleinzoon Johannes (mijn vader).

Op deze foto (omtrent 1930) de hele generatie X, dus alle kinderen van mijn grootvader Jacobus. Van links naar rechts Willem Jacobus, Hendrik Cornelis, Johannes (mijn vader) en Johanna Henriëtte Maria.

Mijn moeder en vader in 1943, 8 januari, bruiloft van mijn moeders jongste zus Jeanne.

Herkomst van de familie

De zoon van mijn stamvader, Willem Heijndriksz van Waere, is rond 1630 geboren in Wesel. Ik heb enig speurwerk verricht naar zijn zuster Catharina. De naam Trintgen (= Catharina) von Wahren komt voor in het Avondmaalsregister van de Willebrorduskerk in Wesel *. Ze was afkomstig uit Holten, nu een wijk van de stad Oberhausen, en was de vrouw van een ex-cavalerist en latere slotenmaker. Gelet op het jaar van haar deelname aan het avondmaal (1643) kan het om de oudere zus van Willem Heijndriksz gaan. Van stamvader Heijndrick van Waere weten we verder niets. Moet de conclusie luiden dat de familie van Duitse oorsprong is?
De achternaam Van Weren is geboekstaafd in een document uit 1477 van het Weeskamerarchief in Leiden **. Het is niet onaannemelijk dat mijn stamvader uit Leiden afkomstig was. Waarom is zijn zoon naar die stad getrokken? Ging hij misschien mee? Heijndrick van Waere leefde ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Hij kan naar de regio Wesel zijn uitgeweken, misschien in dienst van het Staatse leger. Er waren legerplaatsen in dat gebied. De man van Trintgen was cavalerist.
Het blijft echter gissen. Er schijnen in Nederland zes bloedlijnen Van Weeren te bestaan, die niet gekoppeld kunnen worden. Behalve voor Heijndrick van Waere zijn er door Ap van Weeren parentelen uitgewerkt voor zijn eigen Hamburgse-Amsterdamse-Terschellingse tak en voor een Antwerps-Amsterdamse joodse tak. De naam van de stamvader van Ap is bij zijn emigratie van Hamburg naar Amsterdam veranderd van Von Wehren in Van Weeren. Verder zijn er nog drie takken in het Oosten/Noorden van Nederland. De naam Von Wehren komt in Duitsland veelvuldig voor, onder meer bij een oude patriciërsfamilie in Duderstadt.

* Register der Abendmahlsgenossen der Willibrordikirche 1625-1764 Gefach 74, 27 Seite 60.
** In Weeskamerarchief: Groote Bewijzen A fol. 60: Jan van Weren, weeskint Pieter gewonnen bij Elysbet Pietersdr. in ’t jaers ons heren duysent vier hondert seven en veertich (1447).

Betekenis van de naam

De naam Van Weeren is waarschijnlijk een ‘herkomstaanduiding’, d.w.z. de benaming van een plaats of gebied waar iemand vandaan komt. Denk aan namen als Van Gelder (landstreek), Van Dijk (waterkering), Van Rijn (rivier) of Van ’t Hof (woning). Als we uitgaan van een Hollandse oorsprong van de naam en van de regio Leiden met zijn noordelijke merengebied, is de waarschijnlijkste betekenis van ‘Weeren’ een 'stuk land doorsneden door afwateringssloten'. In Noord-Holland, de Kop van Overijssel en in Friesland komt de naam ‘(De) Weeren’ als naam voor zo’n streek nog voor, en als je daarvan luchtfoto’s bekijkt, wordt de betekenis duidelijk.

Nagekomen familieberichten

Mijn moeder, Maria Cornelia Johanna (‘Rie’) Zuur had twee zussen:

Johanna Maria Francisca (‘Ank’) Zuur, geboren 13 juni 1910, overleden 16 december 1999 te Voorburg en gehuwd met Simon van der Voet, kinderloos.

Adriana Cornelia Johanna (‘Jeanne’) Zuur, geboren 13 juni (!) 1912, overlijdensdatum mij onbekend, gehuwd met Willem Henricus (‘Wim’) Stokman, geboren in 1914 en (aan leukemie) overleden op 8 december 1957 te Rotterdam, ouders van Niek Stokman, geboren 7 juni 1946.

Deze dames zijn dochters van Nicolaas ('Niek') Jacobus Antonius Zuur, kleermaker, geboren 13 september 1887 in Den Haag en op 3 juli 1908 getrouwd met Cornelia Johanna van Duijnen, geboren 18 december 1890 in Den Bosch en overleden op 8 januari 1953 te Den Haag. Niek heeft haar ruim 28 jaar overleefd en is op 21 juli 1981 in Voorburg (Z.-H.) overleden.

De ouders van Nicolaas Jacobus Antonius Zuur zijn Antonius Johannes Jacobus Josephus Zuur, geboren 4 maart 1849 in Leiden en overleden op 14 september 1908, en Maria de Ridder (1848-1911), dochter van Jacobus en Johanna Elisabeth van Bemmel. Ze trouwden op 12 januari 1870 te Leiden en kregen zeven kinderen van wie Nicolaas Jacobus Antonius het jongste was. Antonius Johannes Jacobus Josephus Zuur was kantoorbediende (1870) en winkelbediende (1905). Op 11 januari 1873 ging hij failliet als ‘winkelier en modemaker’.

De ouders van Cornelia Johanna van Duijnen zijn Frank Karel van Duijnen, geboren 13 oktober 1855 in Den Bosch en Johanna Maria Francisca Odems, geboren 11 juli 1863 in Grave. Ze zijn getrouwd op 18 mei 1887. Ze hebben ook in Rotterdam gewoond. Frank Karel van Duijnen was eerst schipper en daarna ‘koffiehuishouder’ te Den Haag.

Toen mijn grootouders Nicolaas Jacobus Antonius Zuur en Cornelia Johanna van Duijnen trouwden, waren beide minderjarig. Opa was 20 en oma 17. Opa had volgens zijn zeggen er moeite mee dat oma als jong meisje in het café van haar vader moest helpen. Hij zou gezegd hebben: ‘Ik haal je hier weg’ en maakte haar zwanger. Mijn moeder was een ‘motje’ en werd een ‘dikke’ maand na het huwelijk geboren.

 

Hieronder het overlijdensbericht van de jongste broer van mijn vader:

Twentse Courant Tubantia

00-10-2015


Overleden

Hendrik Cornelis van Weeren
96 jaar
echtg. van Alida Bader

21-03-1919
's-Gravenhage

09-10-2015
Winterswijk


Rijkse
Spaan
Wiese
van der Gaast


Crematie te Enschede

De gezusters Zuur in 1929. V.l.n.r. Rie (mijn moeder), Ank en Jeanne.

Dank zij Guido Zuur, met wie ik een oudbetovergrootvader deel, kwam ik ook nog het volgende te weten.

Mijn overgrootvader Antonius Johannes Jacobus Josephus was de zoon van Jacobus Josephus Zuur (Leiden 1812 -1861 Leiden), in 1837 getrouwd met Catharina Maria Sophia van Kesteren (Lisse 1813 -1873 Leiden). Hij was koopman in ijzer. Jacobus Josephus was de jongste van de vijf zonen van het echtpaar Anthonius Zuur (1782 -1813) en Clara Wijtenburg (1783 -1852). Ze trouwden op 26 mei 1804. Alles speelde zich af in Leiden. Anthonius was timmerman.

De ouders van Anthonius Zuur waren Joannes Zuur (Zoeterwoude 1750 -1817 Leiden), getrouwd met Johanna Catharina Smeets (1750 -1830). Hij was meester timmerman.

Zijn ouders waren Anthonij Suur en Elisabeth Slootmaker. Hun trouwakte van 1 december 1736 in Leiden vermeldt dat hij uit “Rhede bij Groningen” komt en zij uit “het Huijsen in de Meijerije van Hertogenbos". Rhede ligt net over de Duitse grens bij Bellingwolde en "het Huijsen" kan Heythuysen in Noord-Limburg zijn geweest, hoewel dat net buiten de Meierei lag. Beiden overlijden in Zoeterwoude, hij in 1752, zij in 1789. Anthonij was blekersknecht, maar bereikte kennelijk voldoende welstand om enige malen bij een notaris langs te gaan en een testament op te laten maken.

De trouwakte van Anthonij Suur en Elisabeth Slootmaker uit 1736

Jan van Weeren 27.07.2021 13:43

Heel verre familie dus. Maar wel allebei nazaten van de oude Heyndrick.

Rebecca Regterink 26.07.2021 17:33

Wij delen dezelfde stamouder, leuk!
Jouw voorvader (jacobus 1826) en de mijne (Johannes 1828) waren broers!
Leuk om dit te lezen!

Nieuwe reacties

26.01 | 15:37

Ha Jeroen, fijn dat het goed gaat. De coronabepalingen hebben mij in de...

26.01 | 09:45

hierbij de groeten van Jeroen, alles goed met mij. En met jou? Vroeg me a...

23.01 | 11:48

Julius, in dit scherm kun je maar weinig tekens kwijt. Stuur een mail n...

23.01 | 11:07

Beste Jan, als oud Hagenees ,voei ik wel een sooort verwantschap m...